New research suggests that individuals who follow a healthy, plant-based diet are less likely to experience obstructive sleep apnea (OSA). The study, led by Dr. Yohannes Melaku from Flinders University in Adelaide, Australia, examined the relationship between plant-based diets and the risk of OSA. The findings indicate that consuming a diet rich in vegetables, fruits, whole grains, and nuts can help prevent or treat OSA.

OSA is a condition characterized by loud snoring, interrupted breathing during sleep, and frequent awakenings. Besides causing fatigue, OSA can also increase the risk of high blood pressure, stroke, heart disease, and type 2 diabetes.

The study involved data from 14,210 participants who took part in the U.S. National Health and Nutrition Examination Survey. They were asked to report their dietary intake over a 24-hour period. The researchers categorized the diets into healthy plant-based (including whole grains, fruits, vegetables, nuts, legumes, tea, and coffee), unhealthy plant-based (including refined grains, potatoes, sugary drinks, sweets, desserts, and salty foods), and animal-based (including animal fat, dairy, eggs, fish or seafood, and meat).

The findings showed that individuals who consumed diets high in plant-based foods had a 19% lower risk of OSA compared to those with diets low in plant-based foods. The risk was even lower for individuals following a predominantly vegetarian diet. On the other hand, those with diets high in unhealthy plant-based food had a 22% higher risk of developing OSA compared to those with lower consumption of these foods.

Interestingly, there were also gender differences in the risks associated with plant-based diets and OSA, although the exact nature of these differences was not specified in the study.

While the study highlights the benefits of a plant-based diet in reducing the risk of OSA, further research is needed to fully understand the relationship between dietary patterns and this sleep disorder. Nevertheless, these findings provide valuable insight into the potential role of nutrition in preventing and managing OSA.

Een nieuwe studie suggereert dat mensen die een gezond, op planten gebaseerd dieet volgen minder kans hebben om obstructieve slaapapneu (OSA) te ervaren. Het onderzoek, geleid door dr. Yohannes Melaku van de Flinders Universiteit in Adelaide, Australië, onderzocht de relatie tussen op planten gebaseerde diëten en het risico op OSA. De bevindingen geven aan dat het consumeren van een dieet dat rijk is aan groenten, fruit, volle granen en noten kan helpen bij het voorkomen of behandelen van OSA.

OSA is een aandoening die wordt gekenmerkt door luid snurken, onderbroken ademhaling tijdens de slaap en frequente ontwakingen. Naast vermoeidheid kan OSA ook het risico op hoge bloeddruk, beroerte, hartziekten en type 2 diabetes verhogen.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens van 14.210 deelnemers die deelnamen aan het Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey. Hen werd gevraagd om hun voedingsinname gedurende een periode van 24 uur te rapporteren. De onderzoekers categoriseerden de diëten in gezonde plantaardige diëten (inclusief volle granen, fruit, groenten, noten, peulvruchten, thee en koffie), ongezonde plantaardige diëten (inclusief geraffineerde granen, aardappelen, suikerhoudende dranken, snoep, desserts en zoute voedingsmiddelen), en dierlijke diëten (inclusief dierlijk vet, zuivel, eieren, vis of zeevruchten en vlees).

De bevindingen toonden aan dat individuen die diëten consumeerden die rijk waren aan plantaardige voedingsmiddelen 19% minder kans hadden op OSA in vergelijking met degenen met diëten met weinig plantaardige voedingsmiddelen. Het risico was zelfs lager voor individuen die voornamelijk een vegetarisch dieet volgden. Aan de andere kant hadden mensen met een dieet dat veel ongezonde plantaardige voedingsmiddelen bevatte 22% meer kans om OSA te ontwikkelen in vergelijking met degenen die deze voedingsmiddelen minder consumeerden.

Interessant genoeg waren er ook geslachtsverschillen in de risico’s die werden geassocieerd met plantaardige diëten en OSA. Hoewel de exacte aard van deze verschillen niet werd gespecificeerd in de studie.

Hoewel de studie de voordelen van een op planten gebaseerd dieet benadrukt bij het verminderen van het risico op OSA, is verder onderzoek nodig om de relatie tussen voedingspatronen en deze slaapstoornis volledig te begrijpen. Desalniettemin bieden deze bevindingen waardevol inzicht in de mogelijke rol van voeding bij het voorkomen en beheren van OSA.

Belangrijke termen:
– Obstructieve slaapapneu (OSA): Een slaapstoornis gekenmerkt door luid snurken, onderbroken ademhaling tijdens de slaap en frequente ontwakingen.
– Op planten gebaseerd dieet: Een dieet dat voornamelijk gebaseerd is op plantaardige voedingsmiddelen, zoals groenten, fruit, volle granen en noten.
– Gezonde plantaardige diëten: Diëten die bestaan uit volle granen, fruit, groenten, noten, peulvruchten, thee en koffie.
– Ongezonde plantaardige diëten: Diëten die bestaan uit geraffineerde granen, aardappelen, suikerhoudende dranken, snoep, desserts en zoute voedingsmiddelen.
– Dierlijke diëten: Diëten die bestaan uit dierlijk vet, zuivel, eieren, vis of zeevruchten en vlees.

Suggested related links:
Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention: Slaapstoornissen
National Sleep Foundation: Natuurlijke remedies voor slaapapneu