Nationale Kosten van een Gezond Dieet in 2024

Uit een rapport van het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) blijkt dat de gemiddelde nationale kosten van een gezond dieet (CoHD) per volwassene per dag in januari 2024 N858 bedroegen.

In tegenstelling tot het vorige artikel, wil ik hier graag benadrukken hoe deze bevindingen wijzen op de uitdagingen waarmee mensen in verschillende regio’s van het land worden geconfronteerd om een gezond dieet betaalbaar te houden.

Het rapport benadrukt dat het CoHD de minst dure combinatie is van lokaal beschikbare producten die voldoen aan wereldwijd consistente richtlijnen voor voeding op basis van voedsel. Het meet zowel de fysieke als economische toegang tot gezonde voeding.

Opvallend is dat het CoHD-experiment geen rekening houdt met de kosten van transport en maaltijdbereiding, waardoor het bedrag nog verder oploopt voor degenen die deze extra kosten moeten dragen.

Het rapport toonde aan dat in januari 2024 de gemiddelde CoHD het hoogst was in het zuidwesten, namelijk N1.045 per volwassene per dag, gevolgd door het zuidoosten met N986 per dag.

Aan de andere kant had het noordwesten het laagste gemiddelde CoHD met N683 per volwassene per dag.

Interessant genoeg onthulde het rapport ook dat dierlijke voedingsmiddelen de duurste aanbevolen voedselgroep waren om aan de CoHD te voldoen, waarbij ze maar liefst 38% van de totale CoHD vertegenwoordigden maar slechts 13% van de totale calorieën leverden.

Het rapport benadrukte ook dat de prijs per calorie voor fruit en groenten het hoogst was, ondanks dat ze slechts respectievelijk 12% en 14% van de totale CoHD vertegenwoordigden.

Het NBS concludeerde ook dat de CoHD in de afgelopen maanden sneller was gestegen dan de algemene inflatie en voedselinflatie, waardoor het steeds moeilijker wordt voor gezinnen om een gezond dieet te behouden.

Hoewel het rapport interessante inzichten biedt, is het belangrijk op te merken dat de CoHD en de voedsel Consumentenprijsindex (CPI) niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken zijn.

Het NBS presenteerde dit rapport op 31 januari 2024 in Abuja, in samenwerking met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en de federale ministeries van Begroting en Economische Planning, Gezondheid en Sociale Zaken, en Landbouw en Voedselzekerheid.

De bevindingen van dit rapport benadrukken de noodzaak van collectieve inspanningen om toegang tot betaalbare, gezonde voeding voor alle segmenten van de bevolking te waarborgen.

FAQ:

1. Wat zijn de gemiddelde nationale kosten van een gezond dieet (CoHD) per volwassene per dag in januari 2024?
De gemiddelde nationale kosten van een gezond dieet per volwassene per dag bedroegen in januari 2024 N858.

2. Wat houdt het CoHD in?
Het CoHD is de minst dure combinatie van lokaal beschikbare producten die voldoen aan wereldwijd consistente richtlijnen voor voeding op basis van voedsel. Het meet zowel de fysieke als economische toegang tot gezonde voeding.

3. Worden de kosten van transport en maaltijdbereiding meegenomen in het CoHD?
Nee, het CoHD-experiment houdt geen rekening met de kosten van transport en maaltijdbereiding, waardoor het bedrag nog verder kan oplopen voor degenen die deze extra kosten moeten dragen.

4. Welke regio had het hoogste gemiddelde CoHD in januari 2024?
In januari 2024 was het gemiddelde CoHD het hoogst in het zuidwesten, namelijk N1.045 per volwassene per dag, gevolgd door het zuidoosten met N986 per dag.

5. Welke regio had het laagste gemiddelde CoHD in januari 2024?
Het noordwesten had het laagste gemiddelde CoHD met N683 per volwassene per dag.

6. Welke voedselgroep was de duurste aanbevolen om aan de CoHD te voldoen?
Dierlijke voedingsmiddelen waren de duurste aanbevolen voedselgroep om aan de CoHD te voldoen, waarbij ze maar liefst 38% van de totale CoHD vertegenwoordigden maar slechts 13% van de totale calorieën leverden.

7. Welke voedselgroep had de hoogste prijs per calorie?
Ondanks dat fruit en groenten respectievelijk slechts 12% en 14% van de totale CoHD vertegenwoordigen, had de prijs per calorie voor deze voedselgroepen het hoogste.

8. Is de CoHD vergelijkbaar met de voedsel Consumentenprijsindex (CPI)?
Nee, de CoHD en de voedsel Consumentenprijsindex (CPI) zijn niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

9. Wie heeft het rapport gepresenteerd?
Het rapport is op 31 januari 2024 gepresenteerd door het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) in samenwerking met de Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) en de federale ministeries van Begroting en Economische Planning, Gezondheid en Sociale Zaken, en Landbouw en Voedselzekerheid.

10. Wat benadrukken de bevindingen van dit rapport?
De bevindingen van dit rapport benadrukken de noodzaak van collectieve inspanningen om toegang tot betaalbare, gezonde voeding voor alle segmenten van de bevolking te waarborgen.

Definitions:

– CoHD: Gemiddelde nationale kosten van een gezond dieet (Cost of Healthy Diet)
– NBS: Nationaal Bureau voor de Statistiek
– CPI: Voedsel Consumentenprijsindex (Consumer Price Index)
– GAIN: Global Alliance for Improved Nutrition

Related links:

Nationaal Bureau voor de Statistiek
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)