Eiwitinname en het risico op atherosclerose

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het consumeren van meer dan 22 procent van de voedingscalorieën uit eiwitten het risico op atherosclerose kan verhogen. Atherosclerose is een aandoening waarbij de bloedvaten die zuurstof en voedingsstoffen van het hart naar de rest van het lichaam vervoeren (arteriën) dik en stijf worden door de ophoping van vetten, cholesterol en andere stoffen. Dit beperkt de bloedstroom naar de weefsels en organen. De ophoping, ook wel plaque genoemd, kan ervoor zorgen dat de slagaders vernauwen, waardoor de bloedstroom wordt geblokkeerd en in ernstige gevallen zelfs kan barsten, wat leidt tot een bloedstolsel.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Metabolism, stelt dat een hoge eiwitinname leidt tot verhoogde activatie van immuuncellen die een rol spelen bij de vorming van atherosclerotische plaque, waardoor het risico op de ziekte toeneemt. De wetenschappers toonden ook aan dat één aminozuur, leucine, een rol lijkt te spelen bij het stimuleren van de pathologische processen die verband houden met atherosclerose. In plaats van citaat: “Het onderzoek toont aan dat het verhogen van je eiwitinname om een betere metabole gezondheid te bevorderen, geen wondermiddel is. Je kunt daadwerkelijk schade toebrengen aan je slagaders.”

De onderzoekers hopen dat dit onderzoek een discussie op gang brengt over manieren om diëten op een nauwkeurige manier aan te passen, zodat ze de lichaamsfunctie op moleculair niveau kunnen beïnvloeden en het risico op ziekten kunnen verminderen.

In 2020 toonde het laboratorium van Razani al aan dat een teveel aan voedingsproteïne het risico op atherosclerose verhoogt bij muizen. Voor zijn volgende onderzoek werkte hij samen met Bettina Mittendorfer, een expert op het gebied van metabolisme aan de Universiteit van Missouri, Columbia, om dieper in te gaan op het mogelijke mechanisme en de relevantie ervan voor het menselijk lichaam.

Hun onderzoek toonde aan dat het consumeren van meer dan 22 procent van de dagelijkse voedingscalorieën via eiwitten een negatief effect kan hebben op macrofagen, die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van celresten. Dit leidt tot de ophoping van deze cellen in de bloedvatwanden en verslechtering van atherosclerotische plaques in de loop van de tijd.

Deze bevindingen zijn met name relevant in ziekenhuizen, waar voedingsdeskundigen vaak eiwitrijke voedingsmiddelen aanbevelen aan de meest zieke patiënten om spiermassa en kracht te behouden.

Razani benadrukt dat deze bevindingen wijzen op verschillen in leucine-niveaus tussen diëten die verrijkt zijn met plantaardige en dierlijke eiwitten, die mogelijk de verschillen in hun effect op de cardiovasculaire en metabole gezondheid kunnen verklaren.

“Het potentieel van dit soort mechanistisch onderzoek om toekomstige dieetrichtlijnen te informeren, is behoorlijk spannend,” aldus Razani.

FAQ:

Wat is atherosclerose?
Atherosclerose is een aandoening waarbij de bloedvaten (arteriën) dik en stijf worden door de ophoping van vetten, cholesterol en andere stoffen. Dit beperkt de bloedstroom naar de weefsels en organen en kan leiden tot ernstige complicaties zoals een bloedstolsel.

Wat heeft het recente onderzoek aangetoond?
Het recente onderzoek heeft aangetoond dat het consumeren van meer dan 22 procent van de voedingscalorieën uit eiwitten het risico op atherosclerose kan verhogen. Een hoge eiwitinname leidt tot verhoogde activatie van immuuncellen die een rol spelen bij de vorming van atherosclerotische plaque, waardoor het risico op de ziekte toeneemt. Het aminozuur leucine blijkt ook een rol te spelen bij de pathologische processen die verband houden met atherosclerose.

Wat is het mogelijke mechanisme?
Het consumeren van meer dan 22 procent van de dagelijkse voedingscalorieën via eiwitten kan een negatief effect hebben op macrofagen, die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van celresten. Dit leidt tot de ophoping van deze cellen in de bloedvatwanden en verslechtering van atherosclerotische plaques in de loop van de tijd.

Wat is het verschil tussen diëten verrijkt met plantaardige en dierlijke eiwitten?
Het onderzoek wijst op mogelijke verschillen in leucine-niveaus tussen diëten die verrijkt zijn met plantaardige en dierlijke eiwitten. Deze verschillen kunnen mogelijk de variaties verklaren in het effect van deze diëten op cardiovasculaire en metabole gezondheid.

Wat is het belang van dit onderzoek?
Dit onderzoek hoopt een discussie op gang te brengen over manieren om diëten op een nauwkeurige manier aan te passen, zodat ze de lichaamsfunctie op moleculair niveau kunnen beïnvloeden en het risico op ziekten kunnen verminderen. Het is met name relevant voor ziekenhuizen, waar voedingsdeskundigen vaak eiwitrijke voedingsmiddelen aanbevelen aan zieke patiënten om spiermassa en kracht te behouden.

Definitions:

– Atherosclerose: een aandoening waarbij de bloedvaten (arteriën) dik en stijf worden door de ophoping van vetten, cholesterol en andere stoffen, wat de bloedstroom beperkt.
– Plaque: de ophoping van vetten, cholesterol en andere stoffen in de bloedvatwanden.
– Eiwit: een macronutriënt dat bestaat uit aminozuren en belangrijk is voor de opbouw en reparatie van cellen in ons lichaam.
– Macrofagen: immuuncellen die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van celresten en infecties.
– Leucine: een essentieel aminozuur dat betrokken is bij de eiwitsynthese en de regulatie van de spiereiwitbalans.

Related links:
Nature
Universiteit van Missouri School of Medicine