Taiwanese FDA Considers New Functional Descriptions for Selenium and Zinc

The Food and Drug Administration (FDA) in Taiwan is reviewing the rules concerning the labelling, promotion, and advertisement of food products. Specifically, it is focusing on Article 4 of the “Rules for Identification and Determination of Food and Related Product Labelling, Promotion or Advertisement Which Involves Falseness, Exaggeration, Misunderstanding or Medical Efficacy.” This article states that physiological functional descriptions or descriptions with similar meanings can be used for food products that have been issued a health food permit. Failure to comply with this requirement can result in the descriptions being considered false, exaggerated, or misleading.

In light of this review, the Taiwanese FDA is considering approving new physiological functional descriptions for products containing selenium and zinc. For selenium, it is proposed to approve the description “facilitate anti-oxidation, combat against oxidative stress,” as there is currently no approved functional description for this trace element. As for zinc, the FDA is considering adding the claim “facilitate anti-oxidation” to the approved list, making it the seventh claim for this nutrient.

Currently, food products containing zinc can make several physiological functional descriptions, including maintaining a normal sense of taste and appetite, improving skin health, and aiding in the synthesis of skin tissue and proteins. These additions to the approved claims for selenium and zinc align with international standards and scientific evidence, according to the Taiwanese FDA.

The FDA’s review of the rules has gone through two rounds of assessment, with the most recent one concluding on May 24, 2021. The proposed changes are currently open for public consultation until March 31.

It is worth noting that there are already 27 acceptable physiological functional descriptions for 21 different nutrients, including vitamin A / beta-carotene, B vitamins, vitamin C, D, E, K, calcium, iron, protein, and dietary fiber. For example, dietary fiber can be described as “improving intestinal motility” or “softening stool and easing constipation.” On the other hand, iron can be labeled as “helping formation of red blood cells” or “assisting in the transfer and utilization of oxygen.”

The Taiwanese FDA’s consideration of new functional descriptions for selenium and zinc reflects its commitment to aligning with international standards and incorporating the latest scientific evidence. These potential changes open the door for clearer and more accurate labelling, promotion, and advertisement of food products in Taiwan.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de focus van de Food and Drug Administration (FDA) in Taiwan met betrekking tot voedselproducten?
De FDA in Taiwan is bezig met het herzien van de regels met betrekking tot de etikettering, promotie en reclame van voedselproducten.

2. Welk artikel wordt specifiek onderzocht in het kader van dit proces?
De FDA richt zich specifiek op Artikel 4 van de “Regels voor Identificatie en Bepaling van Etikettering, Promotie of Reclame van Voedsel- en Verwante Producten die Onwaarheden, Overdrijving, Misverstand of Medische Werkzaamheid Bevatten”. Dit artikel bepaalt dat fysiologische functionele beschrijvingen of beschrijvingen met vergelijkbare betekenissen kunnen worden gebruikt voor voedselproducten die een vergunning voor gezond voedsel hebben ontvangen. Het niet naleven van deze vereiste kan resulteren in beschrijvingen die als onwaar, overdreven of misleidend worden beschouwd.

3. Welke nieuwe fysiologische functionele beschrijvingen worden overwogen voor producten met selenium en zink?
Voor selenium wordt voorgesteld om de beschrijving “faciliteert antioxidatie, bestrijdt oxidatieve stress” goed te keuren, aangezien er momenteel geen goedgekeurde functionele beschrijving is voor dit spoorelement. Wat betreft zink overweegt de FDA om de claim “faciliteert antioxidatie” toe te voegen aan de goedgekeurde lijst, waardoor het de zevende claim wordt voor dit voedingsstof.

4. Welke andere fysiologische functionele beschrijvingen zijn momenteel toegestaan voor voedselproducten met zink?
Op dit moment kunnen voedselproducten met zink verschillende fysiologische functionele beschrijvingen hebben, waaronder het handhaven van een normaal smaakgevoel en eetlust, het verbeteren van de gezondheid van de huid en het helpen bij de synthese van huidweefsel en eiwitten.

5. Op welke basis worden deze voorgestelde wijzigingen beoordeeld?
Volgens de Taiwanese FDA zijn deze toevoegingen aan de goedgekeurde claims voor selenium en zink in overeenstemming met internationale normen en wetenschappelijk bewijs.

6. Hoeveel acceptabele fysiologische functionele beschrijvingen bestaan er momenteel voor verschillende voedingsstoffen?
Er zijn momenteel 27 acceptabele fysiologische functionele beschrijvingen voor 21 verschillende voedingsstoffen, waaronder vitamine A / bètacaroteen, B-vitamines, vitamine C, D, E, K, calcium, ijzer, eiwit en voedingsvezels.

7. Kun je een voorbeeld geven van een fysiologische functionele beschrijving voor een voedingsstof?
Ja, bijvoorbeeld, voedingsvezels kunnen worden omschreven als “verbetering van de darmmotiliteit” of “verzachting van ontlasting en verlichting van obstipatie”. IJzer kan worden gelabeld als “bevordering van de vorming van rode bloedcellen” of “hulp bij het transport en gebruik van zuurstof”.

8. Waarom overweegt de Taiwanese FDA nieuwe functionele beschrijvingen voor selenium en zink?
De overweging van nieuwe functionele beschrijvingen voor selenium en zink door de Taiwanese FDA weerspiegelt haar inzet om zich te conformeren aan internationale normen en de nieuwste wetenschappelijke bewijsvoering te incorporeren.

9. Wat kunnen de mogelijke veranderingen betekenen voor voedselproducten in Taiwan?
Deze potentiële veranderingen openen de deur voor duidelijkere en nauwkeurigere etikettering, promotie en reclame van voedselproducten in Taiwan.

Belangrijke termen en jargon:
– Food and Drug Administration (FDA): Voedsel- en Geneesmiddelenautoriteit.
– Labelling: Etikettering.
– Promotion: Promotie.
– Advertisement: Reclame.
– Physiological functional descriptions: Fysiologische functionele beschrijvingen.
– Health food permit: Vergunning voor gezond voedsel.
– Trace element: Spoorelement.
– Nutrient: Voedingsstof.
– Public consultation: Raadpleging van het publiek.

Suggested related links:
Taiwanese FDA
Rules for Identification and Determination of Food and Related Product Labelling, Promotion or Advertisement Which Involves Falseness, Exaggeration, Misunderstanding or Medical Efficacy