Kan het eten van meer tomaten helpen bij het verlagen van het risico op hypertensie (hoge bloeddruk)?

Een studie gepubliceerd op 24 november 2023 in het European Journal of Preventive Cardiology onderzocht ongeveer 7.000 mensen (tussen de 55 en 80 jaar oud) die deelnamen aan de Spaanse PREDIMED dieetstudie. Ongeveer 83% van hen had hypertensie en ze hadden allemaal één of meerdere andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals diabetes, roken, hoge cholesterol, overgewicht of een familiegeschiedenis van vroegtijdige hartziekte.

De deelnemers vulden jaarlijkse vragenlijsten in over hun voedselconsumptie, waaronder rauwe tomaten, tomatensaus en gazpacho (een Spaanse tomatensoep). Na drie jaar observeerden onderzoekers een verband tussen het eten van meer tomaten en een lagere bloeddruk. Ze ontdekten ook dat deelnemers die aan het begin van de studie geen hypertensie hadden en de meeste tomaten consumeerden (meer dan 110 gram – ongeveer één grote tomaat – per dag), hun algehele risico op hypertensie met 36% verminderden in vergelijking met degenen die de minste tomaten consumeerden (minder dan 44 gram).

Onderzoekers suggereren dat de hoge hoeveelheden lycopeen in tomaten een mogelijke reden zijn. Lycopeen is een plantaardige stof die tomaten hun rode kleur geeft en het is een krachtige antioxidant die ontstekingen bestrijdt en moleculen die cellen beschadigen. Hoewel deze studie een verband heeft gevonden tussen het eten van tomaten en een lager risico op hypertensie, is het belangrijk op te merken dat voeding slechts één aspect is van het behouden van een gezonde bloeddruk. Een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van andere risicofactoren zijn ook essentieel voor het behoud van een gezond hart en bloedvaten. Het is altijd raadzaam om medisch advies in te winnen bij uw arts of een gekwalificeerde zorgverlener voor specifieke informatie over uw individuele gezondheidssituatie.

Veelgestelde vragen (FAQ):
1. Wat was het doel van de Spaanse PREDIMED dieetstudie?
– Het doel van de Spaanse PREDIMED dieetstudie was om het verband tussen tomatenconsumptie en bloeddruk te onderzoeken.

2. Hoeveel mensen namen deel aan de studie?
– Ongeveer 7.000 mensen tussen de 55 en 80 jaar oud namen deel aan de studie.

3. Hoeveel van de deelnemers hadden hypertensie?
– Ongeveer 83% van de deelnemers had hypertensie.

4. Welke andere cardiovasculaire risicofactoren hadden de deelnemers?
– De deelnemers hadden één of meerdere andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals diabetes, roken, hoge cholesterol, overgewicht of een familiegeschiedenis van vroegtijdige hartziekte.

5. Welke voedingsmiddelen werden in de studie geobserveerd?
– De deelnemers vulden jaarlijkse vragenlijsten in over hun voedselconsumptie, inclusief rauwe tomaten, tomatensaus en gazpacho.

6. Wat was het verband tussen tomatenconsumptie en bloeddruk?
– Na drie jaar observeerden onderzoekers een verband tussen het eten van meer tomaten en een lagere bloeddruk.

7. Hoeveel tomaten moesten deelnemers consumeren om het risico op hypertensie te verminderen?
– Deelnemers die aan het begin van de studie geen hypertensie hadden en de meeste tomaten consumeerden (meer dan 110 gram, ongeveer één grote tomaat, per dag) verminderden hun algehele risico op hypertensie met 36%.

Belangrijke termen:
– Hypertensie: Hoge bloeddruk, een aandoening waarbij de druk in de bloedvaten continu verhoogd is.
– Cardiovasculaire risicofactoren: Factoren die het risico op hart- en vaatziekten verhogen, zoals hypertensie, diabetes, roken, hoge cholesterol, overgewicht of een familiegeschiedenis van vroegtijdige hartziekte.
– Lycopeen: Een plantaardige stof die tomaten hun rode kleur geeft en een krachtige antioxidant is. Het bestrijdt ontstekingen en moleculen die cellen beschadigen.

Gerelateerde links:
Gezondheidsplein: Een website met betrouwbare informatie over gezondheid en welzijn.
Hartstichting: De officiële website van de Nederlandse Hartstichting, met informatie over hart- en vaatziekten en preventie.