Tijd voor actie: Samen op weg naar een gezonder Amerika

President Biden heeft de eerste Witte Huisconferentie over Honger, Voeding en Gezondheid in meer dan 50 jaar bijeengeroepen. Experts uit het hele land hebben zich verenigd met een gedurfd doel: het beëindigen van honger en het bevorderen van gezonde voeding en lichamelijke activiteit tegen 2030.

Als medevoorzitters van de President’s Council on Sports, Fitness, & Nutrition, zijn we vastbesloten om gehoor te geven aan deze oproep tot actie en nodigen we alle Amerikanen uit om zich bij ons aan te sluiten in dit cruciale moment waarop we ons gezamenlijk inzetten voor een gezonder Amerika.

Ten minste 1 op de 10 huishoudens in de VS is voedselonzeker, en steeds meer Amerikanen zijn afhankelijk van het noodvoedselsysteem. Voor veel huishoudens heeft de COVID-19-pandemie de voedselonzekerheid vergroot en gezondheidsverschillen en ongelijkheden in het voedselsysteem aan het licht gebracht waar we nog volledig van moeten herstellen. Ondertussen blijven de percentages van diabetes, obesitas en andere voedingsgerelateerde aandoeningen stijgen. Deze ziekten sparen geen enkel segment van de samenleving; we hebben allemaal dierbaren die worden getroffen door een ziekte die gerelateerd is aan voeding. Slechte voeding en lichamelijke inactiviteit zorgen naar schatting elke week voor meer dan 10.000 sterfgevallen en 21.000 nieuwe gevallen van diabetes in de Verenigde Staten.

Minder dan de helft van de volwassenen en minder dan 1 op de 4 jongeren krijgt de aanbevolen hoeveelheid lichamelijke activiteit, die voor kinderen van 6 tot 17 jaar 60 minuten per dag is en voor volwassenen ten minste 150 minuten per week. Dit gebrek aan lichamelijke activiteit leidt tot 117 miljard dollar aan zorgkosten en behoort, samen met slechte voeding, tot de top 10 van belangrijkste risicofactoren voor sterfte en invaliditeit in de Verenigde Staten.

Deze uitdagingen treffen Amerikanen met lagere inkomens disproportioneel hard, evenals degenen die in landelijke gemeenschappen wonen, mensen met een zwarte, Latino of inheemse etnische achtergrond en mensen ouder dan 65 jaar. COVID-19 heeft de gezondheidsrisico’s voor tientallen miljoenen Amerikanen met chronische ziekten vergroot en heeft de scherpe verschillen in toegang tot gezond voedsel, de mogelijkheid om een gezond leven te leiden en de mogelijkheid om te gedijen blootgelegd.

Deze bedreigingen voor de lichamelijke gezondheid en het welzijn van miljoenen Amerikanen hebben ook gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Ongeveer de helft van alle Amerikanen krijgt op enig moment in hun leven de diagnose van een psychische stoornis. Gezonde voeding en lichamelijke activiteit zijn van cruciaal belang voor ons lichaam, onze geest en onze geest. Het gevolg van ons collectieve falen om deze uitdagingen rechtstreeks aan te pakken, is verlies van levens en levensonderhoud en onvoorstelbare miljarden dollars aan zorgkosten die, als ze ongecontroleerd blijven, catastrofale gevolgen kunnen hebben voor ons gezondheidszorgsysteem. Er is zowel een morele verplichting als een brede economische baat bij het ondernemen van actie.

Afgelopen najaar heeft de president voor het eerst in een generatie verklaard dat er een allesomvattende aanpak van de regering nodig is om de transformative veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om honger te verslaan, gezonde voeding en lichamelijke activiteit te bevorderen en de gezondheidsbeleid van het land te verbeteren. Het Witte Huis heeft een blauwdruk verstrekt waarin ambitieuze, haalbare en duurzame acties worden beschreven die de federale overheid zal nemen om de voedsel-, voedings- en gezondheidsbeleid van het land fundamenteel te veranderen.

Als gepassioneerde pleitbezorgers voor deze kwesties en trotse medevoorzitters van de Raad die belast is met de ondersteuning van deze nationale strategie, weten we dat de omvang van de problemen die we onder ogen zien niet alleen kan worden opgelost door de overheid. Daarom pleiten we voor een allesomvattende benadering van de samenleving – de betrokkenheid van alle Amerikanen om samen innovatieve oplossingen en politieke wil te creëren om deze uitdagingen aan te pakken.

Als Raad dragen we ons steentje bij door samenwerkingen aan te gaan tussen verschillende sectoren, waaronder grote mannen- en vrouwenprofessionele sportcompetities, omdat zij het belang van toegang tot voedzaam voedsel begrijpen en kunnen helpen om het verband tussen gezonde voeding, lichamelijke fitness en algeheel welzijn te communiceren.

Je vraagt je misschien af ​​- wat kwalificeert een chef-kok en een WNBA-speler om een beweging op gang te brengen om onze mede-Amerikanen in staat te stellen gezondere levensstijlen te leiden? We hebben allebei uit de eerste hand de kracht van onze eigen gemeenschappen gezien om de verandering die we zoeken te bewerkstelligen – van het delen van maaltijden met buren na natuurrampen tot openheid over geestelijke gezondheid om schadelijke stigma’s te verminderen – en we staan te popelen om onze handen uit de mouwen te steken om de regering, non-profitorganisaties, de particuliere sector en Amerikanen uit alle lagen van het leven samen te brengen in de strijd voor dit gemeenschappelijke doel.

Het is iets meer dan een jaar geleden dat de historische Witte Huisconferentie plaatsvond. We hebben ons steeds ingezet en zullen dat blijven doen om een toekomst met overvloedig voedzaam voedsel en vrij van honger, voedingsgerelateerde ziekten en gezondheidsverschillen te bereiken. De urgentie van deze tijd kan niet worden overschat. De maatstaf van een groot land begint bij de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van zijn burgers. We hebben allemaal belang bij de uitkomst. Er is geen grotere verplichting of verantwoordelijkheid. Bezoek https://health.gov voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan deze zaak.

José Andrés is een chef-kok, docent en humanitair. Elena Delle Donne is tweevoudig MVP van de WNBA en Olympisch gouden medaillewinnaar. Ze zijn medevoorzitters van de President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition. De President’s Council on Sports, Fitness, & Nutrition is een federale adviescommissie bestaande uit atleten, chef-koks, gezondheidsprofessionals, voorstanders van hongerbestrijding en academici die fysieke activiteit en gezonde voeding bevorderen voor Amerikanen van alle leeftijden.

Veelgestelde vragen (FAQ) over het beëindigen van honger, bevorderen van gezonde voeding en lichamelijke activiteit in de Verenigde Staten:

1. Wat was het doel van de Witte Huisconferentie over Honger, Voeding en Gezondheid?
Het doel van de Witte Huisconferentie was om experts uit het hele land samen te brengen en gezamenlijk te werken aan het beëindigen van honger, het bevorderen van gezonde voeding en lichamelijke activiteit in de Verenigde Staten tegen 2030.

2. Hoeveel huishoudens in de VS ervaren voedselonzekerheid?
Ten minste 1 op de 10 huishoudens in de VS is voedselonzeker, wat betekent dat ze niet altijd toegang hebben tot voldoende voedsel om een gezond en actief leven te leiden.

3. Welke gevolgen heeft de COVID-19-pandemie gehad op voedselonzekerheid en gezondheidsverschillen?
De COVID-19-pandemie heeft de voedselonzekerheid vergroot en heeft gezondheidsverschillen en ongelijkheden in het voedselsysteem aan het licht gebracht. Dit heeft geleid tot een groeiend aantal Amerikanen dat afhankelijk is van het noodvoedselsysteem.

4. Welke impact heeft slechte voeding en lichamelijke inactiviteit op de gezondheid van Amerikanen?
Slechte voeding en lichamelijke inactiviteit dragen bij aan de stijgende percentages van diabetes, obesitas en andere voedingsgerelateerde aandoeningen in de Verenigde Staten. Deze ziekten treffen mensen van alle lagen van de samenleving en leiden wekelijks tot duizenden sterfgevallen en nieuwe gevallen van diabetes.

5. Hoeveel Amerikanen voldoen niet aan de aanbevolen hoeveelheid lichamelijke activiteit?
Minder dan de helft van de volwassenen en minder dan 1 op de 4 jongeren krijgen de aanbevolen hoeveelheid lichamelijke activiteit. Voor kinderen van 6 tot 17 jaar is dit 60 minuten per dag en voor volwassenen ten minste 150 minuten per week.

6. Wat zijn de risico’s van een gebrek aan lichamelijke activiteit en slechte voeding?
Een gebrek aan lichamelijke activiteit en slechte voeding zijn twee van de belangrijkste risicofactoren voor sterfte en invaliditeit in de Verenigde Staten. Het leidt ook tot aanzienlijke zorgkosten, geschat op 117 miljard dollar.

7. Welke bevolkingsgroepen worden disproportioneel hard getroffen door deze uitdagingen?
Amerikanen met lagere inkomens, mensen in landelijke gemeenschappen, mensen met een zwarte, Latino of inheemse etnische achtergrond, en mensen ouder dan 65 jaar worden disproportioneel hard getroffen door voedselonzekerheid, gezondheidsverschillen en de gevolgen van de COVID-19-pandemie.

8. Wat is de rol van gezonde voeding en lichamelijke activiteit bij geestelijke gezondheid?
Gezonde voeding en lichamelijke activiteit zijn essentieel voor zowel ons lichaam als onze geest. Ongeveer de helft van alle Amerikanen krijgt op enig moment in hun leven de diagnose van een psychische stoornis.

9. Wat is de rol van de President’s Council on Sports, Fitness, & Nutrition?
De President’s Council on Sports, Fitness, & Nutrition is een federale adviescommissie die bestaat uit atleten, chef-koks, gezondheidsprofessionals, voorstanders van hongerbestrijding en academici. De raad bevordert fysieke activiteit en gezonde voeding voor Amerikanen van alle leeftijden.

10. Hoe kan ik deelnemen aan deze zaak?
Voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan de inspanningen om honger te beëindigen, gezonde voeding en lichamelijke activiteit te bevorderen, kun je terecht op de website health.gov.

Belangrijke definities:

– Voedselonzekerheid: Het ontbreken van voldoende toegang tot voldoende en voedzaam voedsel om een gezond en actief leven te leiden.
– Gezondheidsverschillen: Ongelijkheden in gezondheidsresultaten en de toegang tot gezondheidszorg die worden beïnvloed door sociale, economische en structurele factoren.
– Voedingsgerelateerde aandoeningen: Ziekten of aandoeningen die verband houden met een slechte voeding, zoals diabetes en obesitas.
– Noodvoedselsysteem: Systemen en programma’s die zijn opgezet om voedselhulp te bieden aan mensen en gemeenschappen die voedselonzekerheid ervaren.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bezoek de website van de President’s Council on Sports, Fitness, & Nutrition: https://www.hhs.gov/fitness/index.html.