Roken heeft invloed op eetgedrag en dieetkwaliteit

Nieuw onderzoek gepresenteerd op het European Congress on Obesity (ECO) in Venetië, Italië (12-15 mei), suggereert dat rokers vaak minder eten en minder gezonde eetgewoonten hebben dan niet-rokers, wat zou kunnen verklaren waarom rokers vaak gewichtstoename ervaren wanneer ze stoppen met roken.

Het onderzoek, waarbij meer dan 80.000 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk betrokken waren, benadrukt het belang van het bieden van voedings- en gewichtsbeheersingsondersteuning aan rokers, met name degenen die proberen te stoppen met roken.

Mensen die roken hebben doorgaans een lager lichaamsgewicht en Body Mass Index (BMI) dan niet-rokers, terwijl stoppen met roken gepaard gaat met gewichtstoename. Uit onderzoek blijkt ook dat rokers mogelijk roken gebruiken om hun eetlust en gewicht onder controle te houden.

Preklinisch onderzoek suggereert dat nicotine in tabaksrook de eetlust kan onderdrukken en invloed kan hebben op het daaropvolgende eetgedrag. De relatie tussen roken en eetgedrag bij mensen is echter niet duidelijk.

Om hier meer over te weten te komen, hebben onderzoekers van de Universiteit van Loughborough en de Universiteit van Leicester de associaties tussen roken, eten en dieetgedrag onderzocht in een grote populatiegebaseerde cohortstudie onder volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk.

De dwarsdoorsnede studie analyseerde gegevens van 83.000 volwassenen (ouder dan 18 jaar) die waren verzameld tijdens gezondheidsbeoordelingsprogramma’s tussen 2004 en 2022 door een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde gezondheidszorgstichting (Nuffield Health).

De deelnemers werden verdeeld in twee groepen op basis van hun rookstatus (6.454 volwassenen; gemiddelde leeftijd 40 jaar, BMI 26,0 kg2, 37% vrouw) of niet-roker (77.327 volwassenen; gemiddelde leeftijd 44, BMI 25,7 kg2, 38% vrouw).

Alle deelnemers vulden vragenlijsten in over hun leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status en rookstatus, evenals hun gebruikelijke eet- en dieetgedrag. BMI werd ook gemeten tijdens de gezondheidsbeoordelingen.

Na correctie voor leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status, bleken rokers twee keer zo vaak maaltijden over te slaan en 50% vaker langer dan drie uur zonder eten te blijven in vergelijking met niet-rokers. Ze hadden ook vaker minder maaltijden per dag en vonden het moeilijk om iets op hun bord te laten liggen.

Rokers waren 35% minder geneigd om tussen de maaltijden door te snacken en aten ook minder vaak voedsel als beloning of uit verveling dan niet-rokers.

Bovendien waren rokers in vergelijking met niet-rokers 8-13% minder geneigd om zoete voedingsmiddelen tussen de maaltijden door en als dessert te eten, maar waren ze 8% meer geneigd om gefrituurd voedsel te eten en 70% meer geneigd om zout en 36% meer geneigd om suiker toe te voegen aan maaltijden.

Verschillende van deze relaties werden beïnvloed door leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status. De meest consistente waarneming was dat deze relaties sterker waren bij oudere individuen in vergelijking met jongere individuen. Bovendien was de relatie tussen roken en een grotere kans op het toevoegen van zout en suiker aan maaltijden sterker bij mannen dan bij vrouwen, wat suggereert dat mannelijke rokers mogelijk bijzonder vatbaar zijn voor minder gezonde dieetgewoonten.

“De zorg om gewichtstoename is een veelvoorkomende reden waarom rokers niet proberen te stoppen met roken of niet succesvol zijn in hun pogingen om te stoppen met roken”, zegt hoofdonderzoeker Dr. Scott Willis van de Universiteit van Loughborough, Verenigd Koninkrijk.

“Onze bevindingen geven aan dat roken geassocieerd wordt met eetgedragspatronen die consistent zijn met verminderde voedselinname en een slechtere dieetkwaliteit, gekenmerkt door frequente consumptie van gefrituurd voedsel en het toevoegen van zout en suiker aan maaltijden. Dit kan de gewichtstoename verklaren die vaak wordt waargenomen wanneer mensen stoppen met roken.”

Leidende auteur Arwa Alruwaili van de Universiteit van Loughborough voegt toe: “Deze bevindingen benadrukken het belang van het bieden van ondersteuning bij voeding en gewichtsbeheersing.”

FAQ:

Q: Wat suggereert het onderzoek gepresenteerd op het ECO?
A: Het onderzoek suggereert dat rokers vaak minder eten en minder gezonde eetgewoonten hebben dan niet-rokers, wat mogelijk verklaart waarom rokers vaak gewichtstoename ervaren wanneer ze stoppen met roken.

Q: Hoeveel volwassenen waren betrokken bij het onderzoek?
A: Meer dan 80.000 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk waren betrokken bij het onderzoek.

Q: Waarom is voedings- en gewichtsbeheersingsondersteuning belangrijk voor rokers?
A: Het onderzoek benadrukt het belang van het bieden van voedings- en gewichtsbeheersingsondersteuning aan rokers, vooral degenen die proberen te stoppen met roken.

Q: Wat is de relatie tussen roken, eetgedrag en gewicht?
A: Rokers hebben doorgaans een lager lichaamsgewicht en BMI dan niet-rokers. Stoppen met roken kan echter gewichtstoename veroorzaken. Rokers kunnen roken gebruiken om hun eetlust en gewicht onder controle te houden.

Q: Wat is het verband tussen nicotine en eetgedrag?
A: Preklinisch onderzoek suggereert dat nicotine in tabaksrook de eetlust kan onderdrukken en invloed kan hebben op het daaropvolgende eetgedrag. De relatie tussen roken en eetgedrag bij mensen is echter niet duidelijk.

Q: Wat hebben de onderzoekers gedaan om meer te weten te komen over dit verband?
A: De onderzoekers hebben associaties tussen roken, eetgedrag en dieetgedrag onderzocht in een grote populatiegebaseerde cohortstudie onder volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk. Ze analyseerden gegevens van 83.000 volwassenen die waren verzameld tussen 2004 en 2022.

Q: Wat waren enkele bevindingen van het onderzoek?
A: Uit het onderzoek bleek dat rokers vaker maaltijden overslaan, langer dan drie uur zonder eten blijven, minder maaltijden per dag hebben en het moeilijk vinden om iets op hun bord te laten. Ze snacken minder tussen de maaltijden door en belonen zichzelf minder vaak met voedsel of eten uit verveling. Rokers zijn echter meer geneigd om gefrituurd voedsel te eten en zout en suiker toe te voegen aan maaltijden.

Q: Welke groep is mogelijk bijzonder vatbaar voor minder gezonde dieetgewoonten?
A: Mannelijke rokers zijn mogelijk bijzonder vatbaar voor minder gezonde dieetgewoonten, zoals het toevoegen van zout en suiker aan maaltijden.

Q: Waarom is dit onderzoek relevant?
A: Dit onderzoek benadrukt het belang van het bieden van ondersteuning bij voeding en gewichtsbeheersing, omdat zorgen over gewichtstoename vaak een reden zijn waarom rokers niet proberen te stoppen met roken of niet succesvol zijn in hun pogingen om te stoppen met roken.

Q: Wie waren de onderzoekers?
A: De onderzoekers waren afkomstig van de Universiteit van Loughborough en de Universiteit van Leicester.

Definities:

1. European Congress on Obesity (ECO) – het Europese Congres over Obesitas is een jaarlijks congres waarop onderzoek en bevindingen rond obesitas worden gepresenteerd en besproken.
2. Body Mass Index (BMI) – de Body Mass Index is een maatstaf om te bepalen of iemand ondergewicht, een gezond gewicht, overgewicht of obesitas heeft, op basis van hun lengte en gewicht.
3. Intake – voedselinname.
4. Cohortstudie – een type observationeel onderzoek waarbij een groep mensen wordt gevolgd over een bepaalde periode om veranderingen en risicofactoren voor bepaalde gezondheidsresultaten te onderzoeken.

Suggested related links:
Obesitas
Dieten
Pubmed