Health chiefs aim to combat obesity in Northern Ireland with long-term plan

Uit nieuwe statistieken blijkt dat er in Noord-Ierland een zorgwekkend hoog percentage mensen met obesitas of overgewicht is, met wel 65% van de volwassen bevolking en een op de vier kinderen. Dit heeft een enorme impact op de samenleving, met kosten die elk jaar oplopen tot £425 miljoen. Het Ministerie van Volksgezondheid streeft ernaar deze cijfers te verlagen met een tienjarig plan dat momenteel ter openbare consultatie staat.

Het plan richt zich op verschillende maatregelen, waaronder voedingshervorming, belastingen/subsidies, reclame, marketing en sponsoring, lichamelijke activiteit en gerichte beleidsmaatregelen voor bepaalde bevolkingsgroepen, waaronder kansarme en inheemse groepen. Dr. Hannah McCourt van het Public Health Agency benadrukte het belang van dit werk, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de voeding, het stimuleren van lichamelijke activiteit en het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met overgewicht en obesitas.

Uit recent onderzoek blijkt dat mannen in Noord-Ierland vaker last hebben van overgewicht dan vrouwen, waarbij respectievelijk 71% en 60% van de mannen en vrouwen te zwaar is. Ook heeft een op de vijf mensen aangegeven inactief te zijn. De cijfers tonen aan dat de incidentie van overgewicht en obesitas hoger is in achtergestelde gemeenschappen, namelijk 68%, in vergelijking met de minst benadeelden (62%).

Verdere bevindingen laten zien dat meer dan de helft van de bevolking (56%) minder dan de aanbevolen vijf porties fruit en groenten per dag consumeert, waarbij mannen slechter presteren dan vrouwen (61% versus 52%). Vooral voor kinderen blijkt het moeilijk om voldoende fruit en groenten te eten, waarbij slechts 16% van alle kinderen de aanbevolen dagelijkse inname haalt. De meeste kinderen tussen de 11 en 18 jaar krijgen slechts 2,5 porties per dag, en maar liefst 94% voldoet niet aan de aanbevolen vijf porties per dag.

Het langetermijnplan omvat verschillende voorstellen om het obesitasprobleem in Noord-Ierland aan te pakken, waaronder het toegankelijker maken van gezonder voedsel en drinken, het promoten van gezonde voeding en het verminderen van reclame voor voedingsmiddelen met veel vet, suiker of zout. Het doel is om gezond voedsel beter zichtbaar en beschikbaar te maken dan ongezonde alternatieven. Consumenten moeten ook beter geïnformeerd worden, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

Naast voedingsaanpassingen wordt er ook aandacht besteed aan lichamelijke activiteit, waarbij het streven is dat meer mensen voldoen aan de richtlijnen voor lichamelijke activiteit. Ook wordt het gebruik van actief vervoer gestimuleerd en moeten er meer mogelijkheden zijn voor recreatie- en sportdeelname.

Het bestrijden van obesitas en het bevorderen van een gezonde levensstijl is een van de grootste uitdagingen op het gebied van volksgezondheid. Het plan van het Ministerie van Volksgezondheid in Noord-Ierland heeft tot doel om met een holistische aanpak het obesitasprobleem aan te pakken en de gezondheid van de bevolking te verbeteren. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken om dit doel te bereiken en de impact van obesitas te verminderen.

Veelgestelde vragen:

1. Wat zijn de statistieken met betrekking tot obesitas en overgewicht in Noord-Ierland?
– Uit nieuwe statistieken blijkt dat 65% van de volwassen bevolking in Noord-Ierland obesitas of overgewicht heeft, evenals een op de vier kinderen.

2. Wat is de impact van obesitas op de samenleving in Noord-Ierland?
– Obesitas heeft een enorme impact op de samenleving, met kosten die oplopen tot £425 miljoen per jaar.

3. Wat is het tienjarige plan van het Ministerie van Volksgezondheid?
– Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een tienjarig plan om deze cijfers te verlagen, dat momenteel ter openbare consultatie staat. Het plan richt zich op maatregelen zoals voedingshervorming, belastingen/subsidies, reclame, marketing en sponsoring, lichamelijke activiteit en specifieke beleidsmaatregelen voor bepaalde bevolkingsgroepen.

4. Wie benadrukte het belang van dit werk?
– Dr. Hannah McCourt van het Public Health Agency benadrukte het belang van het verbeteren van de voeding, het stimuleren van lichamelijke activiteit en het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met overgewicht en obesitas.

5. Wat zijn de bevindingen met betrekking tot geslacht en overgewicht in Noord-Ierland?
– Uit recent onderzoek blijkt dat mannen in Noord-Ierland vaker last hebben van overgewicht dan vrouwen, waarbij respectievelijk 71% en 60% te zwaar is.

6. In welke gemeenschappen is de incidentie van overgewicht hoger?
– De incidentie van overgewicht en obesitas is hoger in achtergestelde gemeenschappen, namelijk 68%, in vergelijking met de minst benadeelden (62%).

7. Hoeveel mensen consumeren minder dan de aanbevolen porties fruit en groenten per dag?
– Meer dan de helft van de bevolking (56%) consumeert minder dan de aanbevolen vijf porties fruit en groenten per dag.

8. Hoeveel kinderen halen de aanbevolen dagelijkse inname van fruit en groenten?
– Slechts 16% van alle kinderen haalt de aanbevolen dagelijkse inname van fruit en groenten.

9. Wat zijn de voorstellen in het langetermijnplan om obesitas aan te pakken?
– Het plan omvat voorstellen zoals het toegankelijker maken van gezonder voedsel en drinken, het promoten van gezonde voeding en het verminderen van reclame voor ongezonde voedingsmiddelen.

10. Hoe kan lichamelijke activiteit worden gestimuleerd?
– Naast voedingsaanpassingen wordt er aandacht besteed aan lichamelijke activiteit, waarbij het streven is dat meer mensen voldoen aan de richtlijnen voor lichamelijke activiteit. Actief vervoer wordt gestimuleerd en er moeten meer mogelijkheden zijn voor recreatie- en sportdeelname.

Definities:
– Obesitas: een medische aandoening waarbij er sprake is van overmatige ophoping van lichaamsvet.
– Overgewicht: een toestand waarin iemand een hoger lichaamsgewicht heeft dan gezond wordt beschouwd voor zijn of haar lengte.

Suggesties voor gerelateerde links:
Public Health Agency: De website van het Public Health Agency, waar u meer informatie kunt vinden over volksgezondheid in Noord-Ierland.
Ministerie van Volksgezondheid in Noord-Ierland: De officiële website van het Ministerie van Volksgezondheid in Noord-Ierland, waar u meer kunt lezen over hun inspanningen om obesitas en overgewicht aan te pakken.